Home loty Obowiązkowe testy podczas powrotu do Polski, obostrzenia w Polsce i inne. (AKTUALIZACJA!)
Obowiązkowe testy podczas powrotu do Polski, obostrzenia w Polsce i inne. (AKTUALIZACJA!)

Obowiązkowe testy podczas powrotu do Polski, obostrzenia w Polsce i inne. (AKTUALIZACJA!)

Informacje!

Są już przepisy wydane w związku zapowiadanymi kilka dni temu zmianami:

>> Zmiany w podróżach. Będzie też obowiązek szczepień! Nowe obostrzenia i restrykcje w Polsce.

oraz powiązane z Projektem, który ukazał się wczoraj:

>> Jest projekt rozporządzenia z obostrzeniami mającymi obowiązywać od 15 grudnia! Poruszono w nim też sprawę testów podczas powrotu do Polski

W poniedziałek przedłużono też zakaz lotów do Polski:

>> Zakaz lotów przedłużony o dwa tygodnie. Na liście 7 państw

Pojawiło się nowe Rozporządzenie

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw (numer 2311, LINK / LINK PDF) zostały opublikowane związane z tym ustawy.

Zmiany w podróżach

Od 15 grudnia 2021 wszystkie osoby przekraczające naszą granicę jak niżej, muszą posiadać negatywny wynik testu na Covid-19 – wykonany nie więcej niż 24 godziny przed wylotem do Polski.

§ 2a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu

Dopuszczalne są testy PCR oraz szybkie testy antygenowe.

Zgodnie z tym dokumentem (KLIK):

“Kodeks graniczny Schengen ustanawia zasady odnoszące się do wszystkich osób przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen. Bułgaria, Cypr, Chorwacja i Rumunia nie są jeszcze pełnoprawnymi członkami strefy Schengen, ale muszą przestrzegać zasad odnośnie do kontroli na granicach zewnętrznych.

Wychodzi na to, iż powyższe warunki dotyczą osób wracających do kraju SPOZA STREFY SCHENGEN.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa nie należą do UE).

Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu będą poddane 14-dniowej kwarantannie.

Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy

Są natomiast zmiany w zwolnieniach:

Wspomniane tam “osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6“, to

5) przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;

6) przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich
opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;

Wobec tego – zgodnie z zapowiedziami – negatywny wynik testu przed przekroczeniem granicy muszą przedstawić także osoby zaszczepione!

Aktualizacja 16 grudnia 2021 – państwa

Mimo, iż z przepisów (w zależności od interpretacji) może wynikać coś innego, to wygląda na to, że aktualna interpretacja stosowana przez Straż Graniczną jest taka:

obowiązkowy test dotyczy osób wracających z państw spoza Strefy Schengen, państw Unii Europejskiej i Turcji. Tym samym wychodzi na to, iż powroty np. z Cypru, Chorwacji, Bułgarii, Irlandii, Rumunii czy Turcji nie wiążą się z koniecznością posiadania takowego testu.
Takie samo informacje przekazują poszczególne lotniska, np. Port Lotniczy Wrocław:

pasażerowie przylatujący spoza krajów Schengen (za wyjątkiem państw: Irlandia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Turcja) muszą obowiązkowo wykonać test (antygenowy lub PCR) w ciągu 24h przed przekroczeniem granicy. Przepisy dotyczą wszystkich pasażerów, również zaszczepionych i ozdrowieńców.

Aktualizacja 17 grudnia 2021 – testy

W dniu 17 grudnia w Dzienniku Ustaw (numer 2330, LINK / LINK PDF) ukazała się aktualizacja zmieniająca poprzednie “rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”

Zawarto w nim m.in. zmianę dotyczącą czasu wykonaniu testu – dopuszczono możliwość wykonania testu na Covid-19 na terenie lotniska – w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy!. Zmiana ta obowiązuje od 18 grudnia 2021.

1a. Test, o którym mowa w ust. 1, może być wykonany na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.


Nie myślcie jednak, że wprowadzona zmiana rozwiązuje wszystkie problemy. Zapisano bowiem o teście “na terenie lotniska”. Jak to ma pomóc osobom przekraczającym granicę samochodem? :)

Zmiany w podróżach – w Polsce

Rząd wycofał się z ograniczenia, które miało zakładać 75% zajętych miejsc w pociągach, autobusach komunikacji miejskiej czy tramwajach.

Obostrzenia w Polsce – nowe limity osób, zamknięte dyskoteki i nauka zdalna

Większość nowych ograniczeń zostaje wprowadzonych na okres od 15 grudnia do 31 stycznia 2022.

Nowe limity osób

Chodzi o obniżenie limitów wprowadzonych poprzednio (KLIK): miejsca, w których obowiązywał limit 50% obłożenia, zmniejszony został do 30%.

Od 15 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 zostaną zaostrzone limity osób:

– restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia
– kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia

Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.

Do limitu nie liczą się osoby posiadające “Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID” – a więc jak to rozumiem osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz osoby z aktualnym negatywnym wynikiem testu na Covid-19

Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19

Nauka zdalna

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.

Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Zamknięte kluby i dyskoteki

Od 15 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

Zrobiono wyjątek dla 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. – pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Testy domowe

Od 15 grudnia 2021 wprowadzono obowiązkowy test dla osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

Trwają jeszcze prace nad ustawą dającą możliwość kontroli Certyfikatów Covidowych: w pracy oraz także w innych miejscach. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku darmowego testu na COVID-19.

Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup osób

Nie ma tego w obecnym Rozporządzeniu, ale jest to zmiana zapowiadana na początku grudnia 2021.

Prawdopodobnie od 1 marca 2022 będzie wprowadzony wprowadzony OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ dla trzech grupy osób: medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych. Aby móc pracować, osoby te będą musiały posiadać ważny Certyfikat Covidowy po szczepieniu.

Rzecznik rządu przekazał, iż taki obowiązek będzie wprowadzony na 100%. Nie podane jednak ostatecznych szczegółów dot. przepisów, gdyż ciągle trwają prace nad odpowiednią ustawą.


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *