Home loty Jest projekt rozporządzenia z obostrzeniami mającymi obowiązywać od 15 grudnia! Poruszono w nim też sprawę testów podczas powrotu do Polski
Jest projekt rozporządzenia z obostrzeniami mającymi obowiązywać od 15 grudnia! Poruszono w nim też sprawę testów podczas powrotu do Polski

Jest projekt rozporządzenia z obostrzeniami mającymi obowiązywać od 15 grudnia! Poruszono w nim też sprawę testów podczas powrotu do Polski

Informacje.

Dzisiaj popołudniu w “Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawił się “Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”

Chodzi o przepisy dotyczące obostrzeń i restrykcji mających obowiązywać od 15 grudnia 2021 – a zostały one zapowiedziane 7 grudnia 2021:

>> Zmiany w podróżach. Będzie też obowiązek szczepień! Nowe obostrzenia i restrykcje w Polsce.

>> NOWY ZAKAZ LOTÓW: OBOWIĄZUJE DO 27 GRUDNIA 2021

Kilka informacji

Projekt zakłada przedłużenie do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego.

Obowiązkowe testy po powrocie do kraju

Z punktu widzenia podróży najbardziej interesuje nas kwestia testów podczas powrotu do Polski ze strefy non-Schengen.

Chodzi o

modyfikację regulacji dotyczącej obowiązków osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej” (co ciekawa – takie określnie nie jest równoważne ze “strefą non-Schengen)

oraz dopisanie zobowiązania takich osób do przedstawienia:

negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną).”

Podane też przykładowe zwolnienia:

Z obowiązku tego wyłączeniu będą uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Jeśli nie okażemy negatywnego wyniku testu, zostaniemy skierowani na kwarantannę:

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę;

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie dodatkowego zwolnienia:

dodanie Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej do katalogu podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują przepisy umożliwiające zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż z terytorium tych państw;

Inne zmiany

Wprowadzone mają być też inne zmiany – opisane już poprzednio. Obniżone będą limity w wielu miejscach publicznych. Ma być także wprowadzona możliwość kontroli przez firmy statusu zaszczepienia osoby chcącej brać udział w wydarzeniu czy też skorzystać z usług firmy (chodzi o hotele, restauracje itp.)


Kiedy wyjdzie Rozporządzenie?

To oczywiście tylko projekt, czekamy na ostateczną wersję Rozporządzenia. Ma ono się ukazać we wtorek, 14 grudnia 2021.

>> NOWY ZAKAZ LOTÓW: OBOWIĄZUJE DO 27 GRUDNIA 2021

>> KORONAWIRUS I PODRÓŻE – SPRAWDŹ INNE NASZE WPISY


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *