Home loty Zakaz lotów przedłużony o dwa tygodnie. Na liście 7 państw
Zakaz lotów przedłużony o dwa tygodnie. Na liście 7 państw

Zakaz lotów przedłużony o dwa tygodnie. Na liście 7 państw

Informacje

Zanim pojawi się końcowa wersja nowych obostrzeń, pojawił się nowy zakaz lotów. Na początek przeczytajcie te dwa wpisy:

>> Jest projekt rozporządzenia z obostrzeniami mającymi obowiązywać od 15 grudnia! Poruszono w nim też sprawę testów podczas powrotu do Polski

>> Zmiany w podróżach. Będzie też obowiązek szczepień! Nowe obostrzenia i restrykcje w Polsce.

A teraz wróćmy do zakazu lotów – obowiązującego od 14 do 27 grudnia 2021 roku.

I tak: w Dzienniku Ustaw (numer 2300, LINK / LINK PDF) pojawiło się nowe “Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym”.

W zasadzie przedłuża ono poprzednio wydany zakaz lotów:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:
1) Królestwa Eswatini;
2) Królestwa Lesotho;
3) Republiki Botswany;
4) Republiki Mozambiku;
5) Republiki Namibii;
6) Republiki Południowej Afryki;
7) Republiki Zimbabwe.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 27 grudnia 2021 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2021 r.mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *