Home loty Czechy: od dzisiaj zakaz turystycznych podróży z Polski!
Czechy: od dzisiaj zakaz turystycznych podróży z Polski!

Czechy: od dzisiaj zakaz turystycznych podróży z Polski!

Ważne informacje!

Nowy zakaz wjazdu do Czech

Od dzisiaj, 9 listopada 2020, obowiązują nowe przepisy wjazdowe do Czech. Pisałem o nich m.in. w listopadzie.

Teraz z kolei zakazano wjazdu m.in. w celach turystycznych Polakom oraz obywatelom innych państw. Polska i inne państwa zostały umieszczone na “czerwonej” liście państw ze złą sytuacją epidemiczną.

Z tego powodu od 9 listopada 2020 podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech.

Wszelkie oficjalnie informacje o zasadach wjazdu do Czech znajdziecie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (KLIK)

Kalendarium ostatnich wydarzeń w Czechach

5 października 2020 w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy.

Od 22 października 2020 na terytorium całego kraju swobodę przemieszczania się ograniczono do miejsc niezbędnych tj. praca, dom, lekarz, zakupy pierwszej potrzeby, wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń (powyżej 2 osób).

Od 28 października 2020 obowiązuje godzina policyjna, co oznacza zakaz wychodzenia z domu od godziny 21.00 do 5.00. Pozostałe obiekty (np. szkoły, restauracje, sklepy inne niż spożywcze i drogerie, miejsca rekreacji) pozostają zamknięte do odwołania.

>> TO MOŻE UTRUDNIĆ PODRÓŻE! ZOBACZ “WSPÓLNE” PODEJŚCIE DO PODRÓŻOWANIA W UE

Zakaz turystycznych pobytów w hotelach!

Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie). Polska nie należy do tej grupy.

Podróże turystyczne od 22 października 2020 nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów.

Wyjątki i inne

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m. in. osoby z poniższego katalogu, które przy pobycie powyżej 12 h zobligowane są testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

– cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
– posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
– członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
– pracownicy transportu międzynarodowego,

oraz
– jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)
– w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami,

>> ZOBACZ WCZEŚNIEJSZY WPIS O SYTUACJI W CZECHACH

Część tekstu pochodzi ze strony gov.pl


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *