Home Newsy Uwaga! Od 9 listopada Czechy w praktyce… zabraniają nam wjazdu!
Uwaga! Od 9 listopada Czechy w praktyce… zabraniają nam wjazdu!

Uwaga! Od 9 listopada Czechy w praktyce… zabraniają nam wjazdu!

Duża zmiana!

Mamy pierwszą zmianę mocno nam dotykającą – to pokłosie “wspólnego podejście do środków dotyczących podróżowania w UE” z pierwszej połowy października (KLIK)

“Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa, 27 państw członkowskich UE wprowadziło różne środki, z których część ma wpływ na prawo obywateli do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej (np. obowiązkowe poddanie się kwarantannie lub wykonanie testu na obecność koronawirusa).”

Teraz dotyka to nas – Polaków – i inne osoby chcące podróżować do Czech. Zmiany wchodzą w życie 9 listopada 2020.


Nowa klasyfikacja państw

Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaktualizowało stan poszczególnych państw i ich “kolor” – przyznawany na podstawie stanu epidemii w danych kraju. I tak teraz prawie cała Europa jest pomarańczowa lub czerwona.

Test albo kwarantanna

Od poniedziałku 9 listopada 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady podróżowania – zarówno obywateli Czech wracających z zagranicznych wojaży, jak i obcokrajowców przybywających do Czech.

“Negatywna ewolucja sytuacji w Europie oznacza, że wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Watykanu będą od poniedziałku co najmniej pomarańczowe.”

Jakie są obostrzenia i zasady?

POMARAŃCZOWE: podróż jest dozwolona, ale po powrocie trzeba poddać się testowi. Obecnie do strefy pomarańczowej należą: Niemcy, Estonia, Łotwa, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia, Cypr i Grecja.

CZERWONE: obowiązek testowania w momencie powrotu do Czech dotyczy wszystkich osób, które spędzają w czerwonym kraju ponad 12 godzin. Obowiązkowe testy dotyczą też obcokrajowców przyjeżdżających do Czech.

Polska jest zaliczona do “czerwonych” państw.

Jest już dostępne odpowiednie Rozporządzenie (KLIK)

Jeśli je dobrze rozumiem, wymagane jest zrobienia testu w ciągu 5 dni od wjazdu (??), jest także kilka kilka wyjątków zwalniających z tego obowiązku.

Pamiętajcie jednak, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy zabraniające noclegu w hotelach (w celach turystycznych) jak i wjazdu. Wygląda na to, iż na razie nie ma więc mowy o wjeździe do Czech…

Dozwolony jest m.in. 12-godziny tranzyt przez Czechy, bez konieczności okazywania negatywnego wyniki testu na koronawirusa. Jest tam mowa o tranzycie “przez Republikę Czeską lub podróżujących do Republiki Czeskiej na okres nieprzekraczający 12 godzin z pilnych powodów medycznych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych”.

Pamiętajcie też o wypełnieniu odpowiedniego formularza (KLIK)

Aktualizacja:
Od 9.11. podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. “Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa: https://www.mvcr.cz/clanek/pravidla-vstupu-do-ceske-republiky-platna-od-9-listopadu-2020.aspx (lista jest stale aktualizowana).

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m. in. osoby z poniższego katalogu, które przy pobycie powyżej 12 h zobligowane są testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

– cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
– posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
– cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
– członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
– pracownicy transportu międzynarodowego,
oraz

– jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)
– w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami,

Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie). Podróże turystyczne od 22.10 nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów.mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *