Home loty Nowy zakaz lotów od 28 października. Na liście 34 państwa!
Nowy zakaz lotów od 28 października. Na liście 34 państwa!

Nowy zakaz lotów od 28 października. Na liście 34 państwa!

Informacje

Obecny zakaz kończy się we wtorek

Obecny zakaz kończy się 27 października 2020, więc była potrzeba jego przedłużenia. Pojawiło się już nowe Rozporządzenie Rady Ministrów i zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 1887, LINK / LINK PDF)

>> CAŁA POLSKA W “CZERWONEJ STREFIE”


Zmiany na liście zakazu

Tym razem krótko i zwięźle! Dozwolone będą loty do/z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.

Zakazane będą loty z pozostałych państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców przekracza 90.

Zakaz nie będzie obowiązywał z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
Jest też kilka innych wyjątków.

Od ostatniego zakazu (KLIK) jest kilka zmian.

Zmiany? Najważniejsza to dodanie Rosji do listy wyjątków.

>> KORONAWIRUS – SPRAWDŹ NASZE WPISY

Treść rozporządzenia:

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Belize;
2) Bośni i Hercegowiny;
3) Czarnogóry;
4) Federacyjnej Republiki Brazylii;
5) Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu;
6) Gruzji;
7) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
8) Królestwa Bahrajnu;
9) Królestwa Marokańskiego;
10) Państwa Izrael;
11) Państwa Katar;
12) Państwa Kuwejt;
13) Państwa Libia;
14) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
15) Republiki Albanii;
16) Republiki Argentyńskiej;
17) Republiki Armenii;
18) Republiki Chile;
19) Republiki Hondurasu;
20) Republiki Iraku;
21) Republiki Kolumbii;
22) Republiki Kostaryki;
23) Republiki Libańskiej;
24) Republiki Macedonii Północnej;
25) Republiki Malediwów;
26) Republiki Mołdawii;
27) Republiki Panamy;
28) Republiki Paragwaju;
29) Republiki Peru;
30) Republiki Tunezyjskiej;
31) Republiki Zielonego Przylądka;
32) Stanów Zjednoczonych Ameryki;
33) Sułtanatu Omanu;
34) Wspólnoty Bahamów

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 10 listopada 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *