Home loty Nowy zakaz lotów już w Dzienniku Ustaw. Tym razem dużo zmian – sprawdź zakazane kierunki!
Nowy zakaz lotów już w Dzienniku Ustaw. Tym razem dużo zmian – sprawdź zakazane kierunki!

Nowy zakaz lotów już w Dzienniku Ustaw. Tym razem dużo zmian – sprawdź zakazane kierunki!

Kilka ważnych zmian!

Obecny zakaz kończy się we wtorek

Obecny zakaz kończy się 29 września 2020, więc była potrzeba jego przedłużenia.

Mamy już gotowe Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 1665, LINK / LINK PDF)

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z dnia 29 września 2020 r.

Nowe państwa na liście – także te popularne!

Tym razem w porównaniu do poprzedniego zakazu (KLIK) zaszło trochę zmian.

Na liście zakazanych kierunków jest 29 państw. Loty z pozostałych państw są dozwolone.

Nie ma jednak na nim wielu państw, które był tam poprzednio. Nie ma Hiszpanii, Malty, Francji i innych. Dlaczego? Ponieważ z zakazu zostały wyłączone:

“państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukraina” – tak to zostało ujęte w projekcie. I faktycznie – w Rozporządzeniu nie ma tych państw!

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 30 września do 13 października 2020

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz
z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Belize;
2) Bośni i Hercegowiny;
3) Czarnogóry;
4) Federacyjnej Republiki Brazylii;
5) Królestwa Bahrajnu;
6) Państwa Izrael;
7) Państwa Katar;
8) Państwa Kuwejt;
9) Państwa Libia;
10) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
11) Republiki Argentyńskiej;
12) Republiki Chile;
13) Republiki Ekwadoru;
14) Republiki Indii;
15) Republiki Iraku;
16) Republiki Kolumbii;
17) Republiki Kostaryki;
18) Republiki Libańskiej;
19) Republiki Macedonii Północnej;
20) Republiki Malediwów;
21) Republiki Mołdawii;
22) Republiki Panamy;
23) Republiki Paragwaju;
24) Republiki Peru;
25) Republiki Trynidadu i Tobago;
26) Republiki Zielonego Przylądka;
27) Stanów Zjednoczonych Ameryki;
28) Sułtanatu Omanu;
29) Wspólnoty Bahamów.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ? Prawo lotnicze;

3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 13 października 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *