logo

Home loty Zakaz lotów inaczej niż w projekcie. Sprawdź listę zakazanych państw…
Zakaz lotów inaczej niż w projekcie. Sprawdź listę zakazanych państw…

Zakaz lotów inaczej niż w projekcie. Sprawdź listę zakazanych państw…

POPULARNE państwa na liście!

Obecny zakaz kończy się dzisiaj

Obecny zakaz kończy się 15 września 2020, więc była potrzeba jego przedłużenia.

Mamy już gotowe Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 1587, LINK / LINK PDF)

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z dnia 15 września 2020 r.


Nowe państwa na liście – także te popularne!

Tym razem w porównaniu do poprzedniego zakazu (KLIK) zaszło trochę zmian – dopisano kilka kierunków.

Na liście zakazanych kierunków jest 30 państw. Loty z pozostałych państw są dozwolone.

Niestety w zakazie pozostały popularne u nas państwa – m.in. słoneczna Hiszpania czy Francja.

Z zakazu zostały jednak wyłączone czartery, które zostały wynajęte przed 16 września 2020. Dlatego, jeśli ktoś jest teraz na zagranicznym wyjeździe w kraju, który znalazł się na liście zakazów i ma wykupiony czarter powrotny – nie musi się obawiać, że nie wróci do kraju. To świetna wiadomość m.in. dla biur podróży!

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 16 września 2020

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz
z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach
wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących
loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:
1) Belize;
2) Bośni i Hercegowiny;
3) Czarnogóry;
4) Federacyjnej Republiki Brazylii;
5) Królestwa Bahrajnu;
6) Królestwa Hiszpanii;
7) Państwa Izrael;
8) Państwa Katar;
9) Państwa Kuwejt;
10) Państwa Libia;
11) Republiki Argentyńskiej;
12) Republiki Chile;
13) Republiki Francuskiej;
14) Republiki Gwatemali;
15) Republiki Hondurasu;
16) Republiki Iraku;
17) Republiki Kolumbii;
18) Republiki Kostaryki;
19) Republiki Libańskiej;
20) Republiki Malediwów;
21) Republiki Mołdawii;
22) Republiki Namibii;
23) Republiki Panamy;
24) Republiki Paragwaju;
25) Republiki Peru;
26) Republiki Surinamu;
27) Republiki Zielonego Przylądka;
28) Stanów Zjednoczonych Ameryki;
29) Wielonarodowego Państwa Boliwia;
30) Wspólnoty Bahamów.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ? Prawo lotnicze;

3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia
23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działa-
jącego na jego zlecenie;logo

5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań
gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wyko-
nano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia,
wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 29 września 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 r.logo
mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *