Home loty Już jest! Nowy ZAKAZ LOTÓW – obowiązujący od 25 listopada. Informacje.
Już jest! Nowy ZAKAZ LOTÓW – obowiązujący od 25 listopada. Informacje.

Już jest! Nowy ZAKAZ LOTÓW – obowiązujący od 25 listopada. Informacje.

Tylko 9 państw zakazie lotów!

Obecny zakaz kończy się we wtorek

Obecny zakaz kończy się 24 listopada 2020, więc była potrzeba jego przedłużenia. Pojawiło się już nowe Rozporządzenie Rady Ministrów i zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 2069, LINK / LINK PDF)

>> KORONAWIRUS – INNE INFORMACJE, ZAKAZY, KWARANTANNY…

Zmiany na liście zakazu

Tym razem krótko i zwięźle! Dozwolone będą loty do/z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen.

Zakazane będą loty z pozostałych państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców przekracza 440.

Zakaz nie będzie obowiązywał z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
Jest też kilka innych wyjątków.

Od ostatniego zakazu (KLIK) jest kilka zmian.

Przede wszystkim podniesiono limit współczynnika w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców. Teraz zakaz lotów będzie obowiązywać jeśli współczynnik przekracza 440 (wcześniej granicą była wartość 270, a jeszcze wcześniej 90)

>> KORONAWIRUS – SPRAWDŹ NASZE WPISY

Treść rozporządzenia:

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;
2) Czarnogóry;
3) Gruzji;
4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
5) Republiki Armenii;
6) Republiki Kosowa;
7) Republiki Macedonii Północnej;
8) Republiki Serbii;
9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 8 grudnia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 r.mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *