logo

Home loty Tylko 10 państw w nowym zakazie lotów od 11 listopada
Tylko 10 państw w nowym zakazie lotów od 11 listopada

Tylko 10 państw w nowym zakazie lotów od 11 listopada

Informacje

Obecny zakaz kończy się we wtorek

Obecny zakaz kończy się 10 listopada 2020, więc była potrzeba jego przedłużenia. Pojawiło się już nowe Rozporządzenie Rady Ministrów i zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 1982, LINK / LINK PDF)

>> KORONAWIRUS – INNE INFORMACJE, ZAKAZY, KWARANTANNY…

Zmiany na liście zakazu

Tym razem krótko i zwięźle! Dozwolone będą loty do/z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen.

Zakazane będą loty z pozostałych państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców przekracza 270.

Zakaz nie będzie obowiązywał z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
Jest też kilka innych wyjątków.

Od ostatniego zakazu (KLIK) jest kilka zmian.

Przede wszystkim podniesiono limit współczynnika w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców. Teraz zakaz lotów będzie obowiązywać jeśli współczynnik przekracza 270 (wcześniej granicą była wartość 90)

>> KORONAWIRUS – SPRAWDŹ NASZE WPISY

Treść rozporządzenia:

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ? Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się,
co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;
2) Czarnogóry;
3) Gruzji;
4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
5) Republiki Argentyńskiej;
6) Republiki Armenii;
7) Republiki Kostaryki;
8) Republiki Libańskiej;
9) Republiki Macedonii Północnej;
10) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;logo

6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 24 listopada 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2020 rlogo
mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *