Home loty Nowy zakaz lotów od 14 października. Jest kilka zmian na liście!
Nowy zakaz lotów od 14 października. Jest kilka zmian na liście!

Nowy zakaz lotów od 14 października. Jest kilka zmian na liście!

Zakaz został już opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Obecny zakaz kończy się we wtorek

Obecny zakaz kończy się 13 października 2020, więc była potrzeba jego przedłużenia. Mamy już gotowe Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 1786, LINK / LINK PDF)

>> (PRAWIE) LOCKDOWN W CZECHACH – DUŻO NOWYCH RESTRYKCJI!


Zmiany na liście zakazu

Tym razem krótko i zwięźle! Dozwolone będą loty do/z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

Zakazane będą loty z pozostałych państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców przekracza 90.

Zakaz nie będzie obowiązywał z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
Jest też kilka innych wyjątków.

Od ostatniego zakazu (KLIK) jest kilka zmian.

Z zakazu wypadły Bośnia i Hercegowina, Ekwador, Indie, Macedonia Północna, Trynidad i Tobago.

Pojawiła się na nim za to Armenia, Gruzja, Gujana, Jordania czy Tunezja.

>> KORONAWIRUS – SPRAWDŹ NASZE WPISY

Treść rozporządzenia:

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Belize;
2) Czarnogóry;
3) Federacyjnej Republiki Brazylii;
4) Gruzji;
5) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
6) Królestwa Bahrajnu;
7) Kooperacyjnej Republiki Gujany;
8) Państwa Izrael;
9) Państwa Katar;
10) Państwa Kuwejt;
11) Państwa Libia;
12) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
13) Republiki Argentyńskiej;
14) Republiki Armenii;
15) Republiki Chile;
16) Republiki Iraku;
17) Republiki Kolumbii;
18) Republiki Kostaryki;
19) Republiki Libańskiej;
20) Republiki Malediwów;
21) Republiki Mołdawii;
22) Republiki Panamy;
23) Republiki Paragwaju;
24) Republiki Peru;
25) Republiki Tunezyjskiej;
26) Republiki Zielonego Przylądka;
27) Stanów Zjednoczonych Ameryki;
28) Sułtanatu Omanu;
29) Wspólnoty Bahamów.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 27 października 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r

mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *