Home loty Zapowiedzi staną się faktem. Po szczepieniu tylko 9 miesięcy ważności certyfikatu!
Zapowiedzi staną się faktem. Po szczepieniu tylko 9 miesięcy ważności certyfikatu!

Zapowiedzi staną się faktem. Po szczepieniu tylko 9 miesięcy ważności certyfikatu!

Kolejne utrudnienia w wyjazdach!

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku tygodnia:

>> Unijny Certyfikat Covid ma być ważny tylko 9 miesięcy. Idą zmiany!?

Komisja Europejska zaleciła skrócenie ważności Unijnych Certyfikatów Covid do maksymalnie 9 miesięcy po szczepieniu. Co ciekawe inne kraje jeszcze bardziej skróciły ważność Covidowych Certyfikatów (Austria, Cypr)>

TYLKO 9 MIESIĘCY WAŻNOŚCI

Komisja przyjęła 21 grudnia 2021 przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, ustanawiające wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni).

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID dowiodło swojej skuteczności. Zaświadczenie nadal ułatwia obywatelom bezpieczne podróżowanie po całej Unii Europejskiej w czasie pandemii. Jak dotąd w UE wydano 807 mln zaświadczeń. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID stało się standardem w skali światowej: do tej pory do systemu przystąpiło 60 krajów i terytoriów na pięciu kontynentach.

Nowe przepisy dotyczące podróży wewnątrz UE harmonizują różne uregulowania obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich. Przyjęty okres ważności uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, w których zaleca się podanie dawki przypominającej najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień.

Zaświadczenie pozostanie ważne jeszcze przez trzy miesiące po upływie wspomnianego okresu sześciu miesięcy, aby zapewnić możliwość dostosowania krajowych kampanii szczepień oraz dostępność dawek przypominających dla obywateli.

Okres uznawania nie będzie zakodowany w samym zaświadczeniu. Zostaną jedynie odpowiednio dostosowane aplikacje mobilne służące do weryfikacji unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID: jeśli od szczepienia upłynęło więcej niż 270 dni, aplikacja weryfikująca wskaże, że zaświadczenie wygasło.

Aby zapewnić wystarczający czas na techniczne wdrożenie okresu uznawania oraz na przeprowadzenie przez państwa członkowskie kampanii szczepień przypominających, nowe przepisy powinny mieć zastosowanie od dnia 1 lutego 2022 r.

NOWE ZASADY KODOWANIA LICZBY DAWEK

Ponadto Komisja dostosowała również przepisy dotyczące kodowania zaświadczeń o szczepieniu. Jest to konieczne dla zapewnienia, aby zaświadczenia potwierdzające otrzymanie pełnego cyklu szczepień pierwotnych można było zawsze odróżnić od zaświadczeń wydawanych po podaniu dawki przypominającej.

Dawki przypominające będą rejestrowane następująco:

3/3 w przypadku dawki przypominającej podanej po cyklu szczepień pierwotnych składającym się z dwóch dawek;

2/1 w przypadku dawki przypominającej podanej po szczepieniu jednodawkowym lub po jednej dawce szczepionki dwudawkowej podanej ozdrowieńcowi.


JEDNOLITY OKRES UZNAWANIA CERTYFIKATU

Uchwalony właśnie akt delegowany jest zgodny z podejściem przyjętym przez Komisję we wniosku dotyczącym nowego zalecenia Rady w sprawie skoordynowanego podejścia na rzecz ułatwienia bezpiecznego swobodnego przemieszczania się podczas pandemii COVID-19 z dnia 25 listopada 2021 r. Zaświadczenia o szczepieniu będą uznawane przez państwa członkowskie przez okres dziewięciu miesięcy od podania ostatniej dawki szczepienia pierwotnego. W przypadku szczepionki jednodawkowej oznacza to 270 dni od podania pierwszej (tj. jedynej) dawki. W przypadku szczepionki dwudawkowej oznacza to 270 dni od podania drugiej dawki lub – w zależności od strategii szczepień państwa członkowskiego, w którym podano szczepionkę – od podania pierwszej i jedynej dawki ozdrowieńcowi.

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami dotyczącymi podróży wewnątrz UE państwa członkowskie muszą uznawać każde wystawione zaświadczenie o szczepieniu w okresie krótszym niż dziewięć miesięcy od podania ostatniej dawki szczepienia pierwotnego. Państwa członkowskie nie mogą wprowadzić krótszego ani dłuższego okresu uznawania zaświadczenia.

PRZEPISY WEJDĄ W ŻYCIE

KE podała, żę przepisy wejdą w życie pod warunkiem, że w UE nie znajdzie się większość blokująca wśród państw członkowskich. Komisja podkreśliła jednak, że wejście nowej zasady w życie to formalność, bo prace legislacyjne koordynowała ze wszystkimi krajami UE.

Treść wpisu pochodzi z informacji prasowej


mleko

Komentarz(1)

Odpowiedz na komentarz Sylwester Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *