Home loty Słowacja: wybierasz się do tego kraju? Przeczytaj aktualne zasady wjazdu i tranzytu!
Słowacja: wybierasz się do tego kraju? Przeczytaj aktualne zasady wjazdu i tranzytu!

Słowacja: wybierasz się do tego kraju? Przeczytaj aktualne zasady wjazdu i tranzytu!

Informacje

Od dnia 9 lipca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są czynne. Wprowadzono zmiany w zasadach wjazdu i powrotu na terytorium Słowacji z zagranicy.

Na terytorium Republiki Słowackiej w dalszym ciągu (do odwołania) obowiązuje sytuacja nadzwyczajna wprowadzona w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

Od 9 lipca 2021 roku otwarte dla ruchu osobowego i towarowego są wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne, ale władze słowackie wprowadziły wzmożone kontrole przestrzegania zasad wjazdu na terytorium Słowacji oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. W związku z powyższym czasowo mogą wystąpić utrudnienia w płynnym przekraczaniu granicy polsko-słowackiej.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na wjazd do Słowacji zaleca się wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów np. potwierdzenia o zaszczepieniu, potwierdzenia o rejestracji formularza e-hranica, itp.

>> POTRZEBUJESZ WALUTY NA WAKACJE? SPRAWDŹ PROMOCJE INTERNETOWEGO KANTORU!

Z dniem 19 lipca 2021 roku każda osoba (za wyjątkiem m. in. osób przejeżdżających tranzytem, osób poniżej 12 roku życia oraz nielicznych innych wyjątków) wjeżdżająca do Republiki Słowackiej jest zobowiązana do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji.
Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium RS. W niektórych przypadkach rejestracja tego formularza posiada dłuższą ważność.

Osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są zobowiązane także do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.mindop.sk/covid/. Nie dotyczy to osób, które z lotniska w Bratysławie, Koszycach lub Popradzie udają się bezpośrednio do miejsca zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej.

Jednocześnie osoby powyżej 12 roku przylatujące na terytorium Słowacji samolotem z państw innych niż: Albania, Andora, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Korea Południowa, Kosowo, Kuba, Liban, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia Północna, Makau, Malta, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, Słowenia, Stolica Apostolska (Watykan), Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Węgry lub Włochy są zobowiązane do okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 72 h. Negatywny wynik testu może zostać zastąpiony Unijnym Certyfikatem COVID, o ile został on wydany.

Zasady wjazdu do Słowacji

Bez kwarantanny

Osoby w pełni zaszczepione nie podlegają kwarantannie pod warunkiem uprzedniej obowiązkowej rejestracji formularza e-hranica: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/

>> WIĘCEJ WPISÓW Z KATEGORII “NEWS”

Osoba w pełni zaszczepiona jest zobowiązana podczas wjazdu do RS oraz w czasie pobytu na jej terytorium do okazania na żądanie funkcjonariusza Policji RS lub przedstawiciela regionalnego inspektoratu sanitarnego dokumentu sporządzonego w języku słowackim, angielskim lub czeskim potwierdzającego jej status. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19 może zostać zastąpione Unijnym Certyfikatem COVID, o ile został on wydany.

Za osobę w pełni zaszczepioną uważa się:

– osobę, która została zaszczepiona drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy;

– osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy;

– osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.


>> UNIJNY CERTYFIKAT COVID – OD 1 LIPCA JUŻ OFICJALNIE W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ!

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z kwarantanny, o ile rodzice lub opiekunowie, z którymi wjeżdżają na terytorium Słowacji, nie podlegają kwarantannie.

Do dnia 9 sierpnia 2021 roku osoby w wieku 12 ? 18 lat są zwolnione z kwarantanny, o ile rodzice lub opiekunowie, z którymi wjeżdżają na terytorium Słowacji, nie podlegają kwarantannie.

Wyjątki

Zasad kwarantanny nie stosuje się do niektórych kategorii osób określonych w § 6, § 7, § 8 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 231/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku (vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021). Są to m.in. kierowcy i załogi transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego. W niektórych przypadkach (m.in. pracownicy transgraniczni zamieszkali do 100 km od przejścia granicznego, uczniowie i studenci, osoby sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny, rolnicy gospodarujący gruntami rolnymi do 10 km od granicy) zwolnienie z kwarantanny uwarunkowane jest posiadaniem negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Dla kilku innych kategorii osób wjeżdżających do Słowacji zwolnienie z kwarantanny uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody jednego ze słowackich ministerstw.

Kwarantanna

Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym mogą poddać się temu testowi najwcześniej w piątym dniu kwarantanny.

>> KORONAWIRUS I PODRÓŻE – SPRAWDŹ INNE NASZE WPISY

Tranzyt przez terytorium Republiki Słowackiej

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej Nr 231/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku (vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021), obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ani zaświadczenia o zaszczepieniu, ani wypełnianie jakiegokolwiek formularza np. e-hranica. Przejazd tranzytowy musi się odbyć po wyznaczonych trasach (mapa i opis tras znajdują się w załączniku Nr 2 do w/w Zarządzenia (vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021).

>> PODRÓŻE LAST MINUTE (i nie tylko) Z POLSKI – NAJLEPSZE OKAZJE!

UWAGA! Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

Treść wpisu pochodzi ze strony gov.pl

mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *