Home loty PE: kolej, stacje ładowania pojazdów i 5G połączą Europę
PE: kolej, stacje ładowania pojazdów i 5G połączą Europę

PE: kolej, stacje ładowania pojazdów i 5G połączą Europę

Informacje o przyszłych działaniach

Eurodeputowani skierowali na początku lipca aż 30 mld euro na projekty infrastrukturalne łączące regiony UE. Chodzi o udoskonalony instrument “Łącząc Europę”, w ramach którego nowe fundusze w latach 2021-2027 trafią na projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Program zakłada, że do 2030 roku zostaną ukończone istotne projekty transeuropejskie, takie jak Rail Baltica, infrastruktura ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i zasięg 5G na ważnych osiach transportowych. 60 proc. funduszy przeznaczono na projekty, które pomogą osiągnąć cele klimatyczne UE, a 15 proc. środków skierowanych na energetykę sfinansuje transgraniczne projekty związane z energią odnawialną.

Instrument “Łącząc Europę” składa się z trzech elementów: około 23 mld euro przeznaczono na projekty transportowe, 5 mld euro – na projekty energetyczne, a 2 mld euro – na projekty cyfrowe.

Około 10 mld euro przeznaczonych na transgraniczne projekty transportowe będzie pochodziło z funduszy spójności. Dzięki nim państwa Unii będą mogły zrealizować wcześniej zidentyfikowane brakujące połączenia transportowe. 1,4 mld euro zostanie przeznaczone na przyspieszenie realizacji transgranicznych projektów dotyczących brakujących ważnych połączeń kolejowych. Projekty te Komisja Europejska wybierze na podstawie kryterium konkurencyjności.

W sektorze cyfrowym instrument będzie wspierać rozwój projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zaliczają się do nich bezpieczne i chronione sieci cyfrowe o bardzo wysokiej przepustowości i systemy 5G, a także cyfryzacja sieci transportowych i energetycznych.

>> WIĘCEJ WPISÓW Z KATEGORII “NEWS”


Będzie mniej biurokracji przy wydawaniu pozwoleń na duże projekty transportowe. Uproszczono procedury przyznawania pozwoleń dla projektów TEN-T, co ułatwi ich realizację. Państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć punkt kontaktowy dla każdego projektodawcy i dopilnować, aby uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie projektu nie trwało dłużej niż cztery lata.

Przepisy zawarte w programie “Łącząc Europę” wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Będą stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na przygotowanie się do wdrożenia przepisów usprawniających projekty transportowe.

Źródło informacji: EuroPAP News


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *