Home loty WAŻNE! Rząd zaostrza przepisy dot. kwarantanny. Obowiązkowe 7 lub 10 dni dla wielu osób wracających do kraju (aktualizacja)
WAŻNE! Rząd zaostrza przepisy dot. kwarantanny. Obowiązkowe 7 lub 10 dni dla wielu osób wracających do kraju (aktualizacja)

WAŻNE! Rząd zaostrza przepisy dot. kwarantanny. Obowiązkowe 7 lub 10 dni dla wielu osób wracających do kraju (aktualizacja)

Zmiany już od 24 czerwca 2021!

Aktualizacja 25 czerwca 2021

W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów (KLIK) z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii doprecyzowano zmiany w zasadach odbywania kwarantanny po powrocie do Polski.

w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy “Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym” zastępuje się wyrazami “Unii Europejskiej”

Dzięki doprecyzowaniu wiadomo, że zaostrzenie zasad nie dotyczy osób przybywających z państw unijnych, które nie są w Schengen, czyli: Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Irlandii i Cypru. Nie dotyczy także państw Strefy Schengen, które nie są w Unii, czyli: Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Ostatnie z nich – wraz z państwami należącymi do UE – tworzą listę państw, z których po powrocie możemy “łatwo” pozbyć się kwaratanny.

Podczas powrotu ze wszystkich pozostałych państw świata – zasady jak poniżej.

Zmiany w kwarantannie

W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów (KLIK) z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nastąpiły zmiany w zasadach odbywania kwarantanny po powrocie do Polski.

Utrudnione powroty spoza Strefy Schengen i EOG

Podczas powrotu do kraju z “państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym” osoby niezaszczepione będą podlegać obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Będzie można ją skrócić – ale nie od razu!

Kwarantanna ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia.

O zmianach poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska:

Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godzin po przybyciu do Polski. Taka możliwość pojawi się dopiero po siedmiu dniach

Zaszczepieni i ozdrowieńcy… wyjątkiem!

Ograniczenia nie dotkną osób zaszczepionych. Pamiętajcie, że obecnie za “zaszczepione” uznaje się osoby które ostatnią dawkę szczepionki przyjęły minimum 14 dni wcześniej:

Zaszczepione to “osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej “osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19“”

Z konieczności poddania się kwarantannie zwolnieni są także ozdrowieńcy – w przypadku zakończenia w przeciągu ostatnich 6 miesięcy izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia, podróżujących pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19. Nie będą musiały również robić testów

Uważajcie na to podczas planowania najbliższych wyjazdów! Zwłaszcza jeśli wybieracie się do kraju nie należącego do Strefy Schengen i EOG

Zmiany mogą pokrzyżować wiele wakacyjnych planów. Dotkną bowiem osób niezaszczepionych wracających z takim popularnych miejsc jak Albania, Dominikana, Egipt czy Turcja.

Zrzuty ekranu

Dzisiejsza zmiana (KLIK) z 23 czerwca 2021:


dotyczy przepisu (KLIK) z 6 maja 2021:

Powroty ze Strefy Schengen – po “staremu”

Nie zmieniło się nic w przypadku powrotów ze Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru, Bułgarii i Rumunii.

Jak informuje Katowice Airport osoby przybywające z tych państw zwolnione są z kwarantanny, gdy:

– przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48h licząc od momentu otrzymania wyniku;

– są w pełni zaszczepieni, co oznacza, że minęło minimum 14 dni od momentu całkowitego zakończenia procesu szczepienia, tj. przyjęcia obydwu dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jednej dawki (w przypadku szczepionki jednodawkowej) potwierdzonego zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej.

– są ozdrowieńcem, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.

mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *