Home loty Obowiązkowa kwarantanna dla wracających do Polski. Nowe przepisy, nowe zasady zwolnienia z kwarantanny!
Obowiązkowa kwarantanna dla wracających do Polski. Nowe przepisy, nowe zasady zwolnienia z kwarantanny!

Obowiązkowa kwarantanna dla wracających do Polski. Nowe przepisy, nowe zasady zwolnienia z kwarantanny!

Obowiązują od 30 marca 2021

O zmianach poinformowali dzisiaj przedstawiciele rządu. Władza postanowiła ujednolicić zasady kwarantanny dla przybywających do Polski zarówno transportem lotniczym, jak i lądowym (w tym pieszo). Teraz będzie inne rozróżnienie: na powroty ze strefy Schengen oraz strefy non-Schengen.

Nowe przepisy obowiązują od 30 marca 2021.


Przybycie ze strefy SCHENGEN

Podróżni przybywający ze strefy Schengen będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Dopuszczalne są testy PCR oraz antygenowe.

Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.

Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. Test należy wykonać w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu informatycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Koszt testu ponosi podróżny, Rozporządzenie znajduje się informacja iż testy “nie są finansowane ze środków publicznych”.

Przybycie ze strefy NON-SCHENGEN

Wszystkich przybywających ze strefy non-Schengen obowiązuje kwarantanna bez wyjątku – każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę. Osoby przylatujące spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której zobowiązane są podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny: adresu zamieszkania lub miejsca pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego. (niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy – patrz niżej)

Ważną zmianą jest to, iż z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny! Na szczęście będzie jednak inny sposób zdjęcia kwarantanny.

Podróżni, którym zostanie nałożona kwarantanna w Polsce mogą wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. Chodzi o test wykonany już po przekroczeniu polskiej granicy, którego negatywny wynik zostanie wprowadzony przez laboratorium do systemu informatycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W momencie wprowadzenia takiego wyniku, kwarantanna zostaje zdjęta.

Test należy wykonać w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Koszt testu ponosi podróżny, Rozporządzenie znajduje się informacja iż testy “nie są finansowane ze środków publicznych”.

Dopuszczalne są testy PCR oraz antygenowe.

Co z osobami zaszczepionymi?

Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Inne ważne informacje, pytania…

Jeśli chodzi o lądowe granice Polski sytuacja będzie wyglądała jak na granicy z Czechami i Słowacją – nie ma standardowej kontroli, ale będą na granicach patrole, które sprawdzą, czy przekraczający granice spełniają wymogi i posiadają aktualny test – tłumaczył rzecznik rządu.

Kontrole sanitarne, które mają miejsce od lutego na granicach z Czechami i Słowacją, będą też prowadzone na pozostałych polskich granicach będących granicami wewnętrznymi UE. Chodzi o granic z Niemcami oraz Litwą. Wjeżdżających do Polski sprawdzać będą patrole.

Jeśli osoba przekraczająca taką granicę nie będzie miała ze sobą negatywnego wyniku testu spełniającego wymagania, to zostanie wpisana do systemu i skierowana na kwarantannę. Podobnie jak wyżej zwolni z niej test wykonany w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Koszt testu ponosi podróżny.


Spędzimy więcej czasu na lotnisku

Nowe zasady mogą spowodować, iż czas potrzebny od wylądowania do wyjścia z samolotu wydłuży się.

Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska. Czasami będzie tak, że trzeba będzie dłużej poczekać w samolocie na jego opuszczenie. Trzeba też liczyć się z tym, że będzie oczekiwanie na kontrolę straży granicznej przy wychodzeniu z samolotu. Tu niestety wszyscy musimy się uzbroić w cierpliwość – powiedział Horała

Nowe przepisy wprowadzą pewną niedogodność – wracając do kraju spoza strefy Schengen, trzeba będzie robić test dopiero w Polsce. Z tego powodu pewien okres trzeba będzie spędzić w kwarantannie. Dopuszczalne są jednak testy antygenowe, więc tańsze niż PCR.

Nie wiadomo jednak jak długo – od momentu uzyskania negatywnego wyniku – będzie trwać “oficjalnie” zdejmowanie kwarantanny w systemie. Może to trwać różnie – laboratorium musi najpierw przekazać wynik testu, potem ktoś (ręcznie??) musi zdjąć kwarantannę.

Jest też jeszcze kilka pytań w różnych sprawach. Domyślać się możemy, iż obecnie dostępne na polskich lotniskach stanowiska z szybkimi testami antygenowymi znajdujące się PRZED kontrolę graniczną stracą rację bytu – gdyż testy te nie będą zwalniać z kwarantanny. Z kwarantanny powinien zwolnić test wykonany dopiero PO kontroli granicznej. Pozostanie też pytanie o to, jak długo będą trwać “formalności” związane z tym nakładaniem i zdejmowaniem kwarantanny?

Lotnisko Chopina podało informację (KLIK) dla przylatujących spoza strefy Schengen :

Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin.

Lotnisko zapowiedziało, że udostępni taką możliwość:

Na Lotnisku Chopina w Warszawie można będzie wykonać test na koronawirusa jeszcze przed opuszczeniem terminala.

Mam już nowe Rozporządzenie (KLIK), poniżej wklejam fragment dotyczący skrócenia kwarantanny:

mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *