Home loty Dziwna zmiana w nowym Rozporządzeniu. Sami musimy poinformować Sanepid o… poddaniu się kwarantannie!?
Dziwna zmiana w nowym Rozporządzeniu. Sami musimy poinformować Sanepid o… poddaniu się kwarantannie!?

Dziwna zmiana w nowym Rozporządzeniu. Sami musimy poinformować Sanepid o… poddaniu się kwarantannie!?

Ktoś tutaj namieszał??

Jeszcze w czwartek wieczorem, tuż przed północą pojawiło się nowe “Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”

Zawarto w nim zmiany związane z przedłużeniem do 31 stycznia 2021 wielu obostrzeń, które obowiązują do 17 stycznia 2021. Rozporządzenie wchodzi w życie w z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 15 stycznia 2021 (ogłoszone zostało 14 stycznia).

W kwestii zamknięcie hoteli, restauracji i reszty obostrzeń dużo się nie zmieniło. Zmieniono natomiast jeden z punktów dotyczących kwarantanny po powrocie do kraju. Okazuje się, że teraz… sami będziemy musieli powiadomić Sanepid o poddaniu się kwarantannie.

Jeśli chodzi o obowiązkową kwarantannę po powrocie do kraju to zmieniono m.in. § 2 ust. 19 i 20. W pierwszym z nich zmiany są kosmetyczne i rozszerzające.

Gorzej jednak z § 2 ust. 20. Zobaczcie jak teraz wygląda ust 20. “Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(numer 91, LINK / LINK PDF)


Co było tam wcześniej?

W “Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
” (numer 2316, LINK / LINK PDF)

ten fragment wygląda tak:

WIDZICIE RÓŻNICĘ?

Teraz już przewoźnik nie będzie musiał od nas zbierać naszych danych, łącznie z miejsca odbywania kwarantanny i kontaktem do nas.

Od 15 stycznia 2021 (w tym dniu Rozporządzenie weszło w życie) będziemy musieli sami zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii i przekazać następujące dane:

1) imię i nazwisko
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą
4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *