Home loty Rewolucja w zakazie lotów – zakaz lotów tylko z 1 państwa
Rewolucja w zakazie lotów – zakaz lotów tylko z 1 państwa

Rewolucja w zakazie lotów – zakaz lotów tylko z 1 państwa

Mamy już projekt nowego Rozporządzenia!

Można śmiało powiedzieć, że właśnie rewolucja! W udostępnionym właśnie projekcie nowego zakazu lotów znajduje się tylko 1 państwo!

Zakaz lotów ma wejść w życie 7 stycznia 2021 i obowiązywać do 13 stycznia.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 2189 i 2315) utraci moc z końcem dnia 6 stycznia 2021 r.
Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie.

Pozostała treść projektu:

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1. na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
2. za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3. o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4. realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

Rozporządzenie będzie obowiązywało do końca dnia 13 stycznia 2021 r.


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *