Home loty Zakaz lotów przedłużony. Dużo nowych państw na liście wyjątków. Niestety… osoby chcące wrócić samolotem z Czarnogóry mają DUŻY kłopot!
Zakaz lotów przedłużony. Dużo nowych państw na liście wyjątków. Niestety… osoby chcące wrócić samolotem z Czarnogóry mają DUŻY kłopot!

Zakaz lotów przedłużony. Dużo nowych państw na liście wyjątków. Niestety… osoby chcące wrócić samolotem z Czarnogóry mają DUŻY kłopot!

Tym razem kilka zmian.

Obecny zakaz kończy się dzisiaj

Obecny zakaz kończy się 28 lipca, więc potrzeba jego przedłużenia.

Mamy już gotowe Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w Dzienniku Ustaw (numer 1311, LINK / LINK PDF)

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1311) utraci moc z końcem dnia 11 sierpnia 2020 r.

Kilka zmian

Tym razem w zakazie mamy kilka ważnych zmian.
Na początek trzeba wspomnieć, iż z listy państw zwolnionych z zakazu wyleciała Czarnogóra. Samoloty lecące bezpośrednio z Czarnogóry nie będą mogły wylądować w Polsce.
Pytanie co z Polakami spędzającymi tam wakacje…

Dalej nie polecimy też do Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej.

Z kolei na liście wyjątków od zakazu pojawiło się kilka nowych państw.
Dozwolone będą bezpośrednie loty do: Egiptu, Turcji, Tunezji, Algierii, Australii, Maroka, Japonii i kilku innych państw (patrz treść niżej)

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz
z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

Par. 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.

2. Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) z lotnisk położonych na terytorium:

a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem
Królestwa Szwecji, Republiki Portugalskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga,

b) Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa
Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki
Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego;

2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.), statkami powietrznymi wyczarterowanymi:
a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub
c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;


3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie będzie obowiązywało do dnia 11 sierpnia 2020 r.

>> Kreta bezpośrednio z Polski. Jeden z ostatnich terminów z dobrą ceną lotów!

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 11 sierpnia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r.

mleko

Komentarz(2)

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *