Home loty Jest projekt nowego zakazu lotów. A w nim kilka ważnych zmian!
Jest projekt nowego zakazu lotów. A w nim kilka ważnych zmian!

Jest projekt nowego zakazu lotów. A w nim kilka ważnych zmian!

Są nowości!

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawił się Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu lotów.

Obecny zakaz kończy się niedługo

Obecny zakaz kończy się 28 lipca, więc potrzeba nowego Rozporządzenia. Jest już gotowy projekt, który to zapewne w takiej formie zostanie zatwierdzony, przegłosowany i podpisany, a na koniec opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Kilka zmian

Tym razem w zakazie mamy kilka ważnych zmian.
Na początek trzeba wspomnieć, iż z listy państw zwolnionych z zakazu wyleciała Czarnogóra. Nie polecimy tam bezpośrednio.

Dalej nie polecimy też do Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej.

Z kolei na liście wyjątków od zakazu pojawiło się kilka nowych państw.
Dozwolone będą bezpośrednie loty do: Egiptu, Turcji, Tunezji, Algierii, Australii, Maroka, Japonii i kilku innych państw (patrz treść niżej)

Treść projektu

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych
i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.


Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) z lotnisk położonych na terytorium:
a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej,
b) Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Arabskiej Republiki Egiptu, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego;

2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.), statkami powietrznymi wyczarterowanymi:
a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub
c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie będzie obowiązywało do dnia 11 sierpnia 2020 r.

mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *