Home ryanair Ciekawe zmiany na Ryanair.com

Ciekawe zmiany na Ryanair.com

Jakiś czas temu na stronie ryanair.com nastąpiło kilka zmian. M.in. podczas przeszukiwania rozkładu musimy zaakceptować “Warunki korzystania ze strony internetowej Ryanair“. Jakkolwiek brzmi jego nazwa, jest to dość ciekawy dokument ( KLIK ) przedstawiający, co możemy, a czego nie możemy robić z materiałami ze strony przewoźnika. Jeden z punktów mówi o zakazie “wyciągania” cen z systemu przewoźnika (m.in. przez porównywarki cen, zarówno internetowe jak i programy typu Azuon). Punkt 5 można bardzo różnie zinterpretować, m.in. można to podciągnąć pod zakaz umieszczenia linka do strony ryanair.com. Ciekawe.

Pełna treść dokumentu w rozwinięciu:


“1. Postanowienia ogólne. Właścicielem niniejszej witryny jest Ryanair Limited, irlandzka spółka zarejestrowana pod numerem 104547, której siedziba znajduje się pod adresem Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Co. Dublin, Ireland (zwana dalej ?liniami lotniczymi Ryanair?). Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków, w szczególności postanowień zawartych w ust. 3, 4 i 5 poniżej, oraz wszelkich innych mających zastosowanie postanowień. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków lub dowolnych innych mających zastosowanie postanowień, nie wolno mu i nie będzie korzystać z niniejszej witryny.
2. Wyłączny kanał dystrybucji. Strona internetowa i centrum rezerwacji telefonicznych Ryanair są wyłącznymi kanałami dystrybucji usług linii lotniczych Ryanair. Ryanair.com jest jedyną stroną internetową autoryzowaną do sprzedaży lotów Ryanair oraz lotów jako części pakietu. Firma Ryanair nie zezwala na sprzedaż swych usług innym stronom internetowym. W związku z tym Ryanair zastrzega sobie prawo anulowania wszelkich rezerwacji dokonanych poprzez inne strony internetowe, włączając internetowe biura podróży. Dodatkowo Ryanair zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na pokład osób, które dokonały takiej rezerwacji.  Usługi Ryanair obejmują loty oraz inne usługi, które firma świadczy lub będzie świadczyć, samodzielnie lub we współpracy z innymi firmami, swoim pasażerom i/lub ogółowi konsumentów.
3. Dozwolony użytek. Niniejszej witryny internetowej nie można używać do celów innych niż wymienione poniżej cele osobiste i niekomercyjne: (i) wyświetlanie witryny; (ii) składanie rezerwacji; (iii) sprawdzanie/zmienianie rezerwacji; (iv) sprawdzanie informacji dotyczących przylotu/wylotu; (v) dokonywanie odprawy online; (vi) przechodzenie do innych witryn przy użyciu łączy zamieszczonych w tej witrynie; oraz (vii) korzystanie z innych udogodnień, które mogą być zamieszczone w witrynie. Używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej witryny lub z witryny www.bookryanair.com do celów komercyjnych (tzw. ?screen scraping?) jest zabronione z wyjątkiem przypadków, gdy strony trzecie zawarły bezpośrednio z liniami Ryanair Umowę licencyjną, która zezwala im na uzyskiwanie dostępu do informacji na temat cen, lotów i rozkładów linii Ryanair na potrzeby porównywania cen.
4. Własność intelektualna. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach niniejszej witryny (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać ze wspomnianych informacji, danych, materiałów oraz kolorystyki i układu witryny wyłącznie w ściśle określonych prywatnych, niekomercyjnych celach opisanych w ust. 3 powyżej. Wszelki inny sposób reprodukowania lub korzystania z tych informacji, danych i materiałów lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody linii lotniczych Ryanair jest zabroniony, będzie stanowić naruszenie niniejszych warunków oraz może naruszać należące do linii lotniczych Ryanair prawa własności intelektualnej. W odpowiedzi na  jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z niniejszej witryny linie lotnicze Ryanair zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową bez powiadomienia o tym fakcie użytkownika.
5. Łącza do niniejszej witryny. Użytkownikowi nie wolno udostępniać ani obsługiwać łączy do niniejszej witryny bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody linii lotniczych Ryanair. Linie lotnicze Ryanair mogą wedle własnego uznania w dowolnym czasie cofnąć wydaną zgodę na takie udostępnianie lub obsługę łączy.

6. Ograniczona odpowiedzialność. Linie lotnicze Ryanair nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania (i) z niniejszej witryny ani dowolnych innych witryn, z którymi niniejsza witryna jest połączona, ani (ii) z informacji udostępnianych w niniejszej oraz wspomnianych innych witrynach.
7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Warunkiem wstępnym skorzystania z witryny internetowej firmy Ryanair włącznie z dostępem do informacji dotyczących szczegółów lotu, kosztów itd. jest zgoda dowolnej strony na poddanie się jedynej i wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Irlandzkiej oraz prawom obowiązującym w tej jurysdykcji włącznie z dostępem dowolnej strony do takich informacji lub funkcji w imieniu własnym lub cudzym.  Według bezwarunkowego i swobodnego uznania firmy Ryanair może ona wdrożyć czynności prawne przeciwko dowolnej stronie naruszającej niniejsze warunki i zasady w Irlandii lub w miejscu naruszenia, lub też miejscu zamieszkania danej strony oraz, w przypadku większej liczby stron, w miejscu zamieszkania dowolnej z tych stron, zaś pozostałe strony będą podlegały tej jurysdykcji.  W celu zapewnienia jasności, jeśli pasażer lub osoba przewieziona lub mająca zostać przewieziona w związku z kontraktem przewozu zawartym z firmą Ryanair chce wszcząć postępowanie przeciwko firmie Ryanair na podstawie tego kontraktu przewozu, wtedy to postępowanie powinno być realizowane przez pasażera wyłącznie zgodnie z Konwencją Montrealską z 1999 roku i regulacją UE Nr 2027/1997 (łącznie ze zmianami  wprowadzonymi przez regulację Nr 889/2002) lub takimi przyszłymi zmianami w Konwencji Montrealskiej lub regulacji, które mogą zostać z czasem wprowadzone”
tags:
mleko

Komentarz(2)

  1. Ciekawe dlaczego się to pojawiło może przygotowują akcję nie wpuszczania pasazerów którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem innych podmiotów, swego czasu już o tym trąbili.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *